Hitta fynd på internet

Att göra sin shopping online kan innebära stora besparingar för den som vet hur och var den skall leta. I och med att internetbaserade butiker inta har samma kostnader som traditionella affärer, kan de i allmänhet hålla betydligt lägre priser än den vanliga handeln. Detta gör att man som konsument kan göra sin shopping online och samtidigt spara en hel del pengar som annars hade försvunnit. Att handla på internet är en relativt ny trend, men den har kommit starkt under de senaste åren. Prisjämförelse-siter och andra hjälpmedel underlättar för den som vill utföra all sin shopping online vilket nu kommit att bli oerhört vanligt.

Tidigare var det en hel del risker som förknippades med handel på internet då betalsystem och säkerhet var under ständig utveckling. Då var det enkelt att lura till sig uppgifter från kunderna vilket var en avskräckande faktor för många konsumenter. Nu har betalsystemen blivit väl utvecklade, och den säkerhet som idag finns för den som vill göra sin shopping online, är oerhört stark. Att handla via internet kan många gånger vara minst lika säkert som att gå till en traditionell butik och handla för kontanter. Att göra sin shopping online har även andra fördelar som större utbud och möjlighet att få tag i varar som ej lanserats på en svensk marknad. Allt som går att handla finns på internet. Oavsett om man söker kläder eller musik och film kan man göra fynd genom shopping online.

Friska tänder ger ett bättre liv

Det som alltid varit unikt med Sverige är den fria tandvård som erbjuds våra medborgare fram till dess att man fyller 18 år. Detta har finansierats tack vare vår skatt och har gjort att vi generellt sätt också har betydligt friskare tänder än vad övriga världen har. Det som dock oroar här är det som händer efter att man fyllt 18 år i Sverige – det är nämligen inte så att problem med munnen inte kan uppstå då och här ser man att de höga priserna för att besöka en tandläkare verkligen blivit en klassfråga. Där man alltså i Sverige innan myndighetsåldern uppnåtts fick sin tandvård betald genom skattemedel så kommer en obehaglig överraskning så fort man fyllt 18 år – med detta menas; tandläkare i Sverige är dyra.

Detta är en sanning med viss modifikation; det finns naturligtvis både billiga och dyra tandläkare i Sverige och detta kommer sig att de i dagsläget – på grund av privatiseringar – kan sätta sina egna priser. Det kan vara så att du besöker en tandläkare i Solna och betalar 500 kronor för en undersökning medan du nästa dag – i exempelvis Haparanda – betalar 300 kronor för samma tjänst. Denna prissättning ska man dock inte se enbart med onda ögon på utan man ska istället försöka använda sig av detta som kund. Detta blir naturligtvis lättare i Stockholm – där det finns fler tandläkare – än vad det blir i Haparanda.

Naturligtvis är det ett väldigt svaghetstecken att vi i Sverige har invånare som inte anser sig ha råd att betala för ett besök hos en tandläkare – oavsett om man bor i Solna eller någon annanstans – men tyvärr ser verkligheten ut så och så länge den gör det; ja då får man också anpassa sig. Som vi sa ovan – jaga det billigaste priset för en tandläkare och om vi förklara hur detta går till så kanske bilden klarnar lite.

Hitta en billig tandläkare i Solna

Det vi menar med det här är att om man bor i exempelvis Stockholm så är man inte på något sätt bunden till en specifik tandläkare; nej – du har samma valfrihet där som om du exempelvis behöver komma i kontakt med en snickare.

Detta innebär att du kan söka efter bra priser och om du hittar en billig tandläkare i exempelvis Solna så är det bara att boka en tid hos denne – trots att du kanske bor i Årsta på andra sidan staden. Vi får här hoppas att denna öppna konkurrens mellan tandläkare leder till att priserna sjunker ytterligare och om de inte gör det – ja, då måste man nog försöka hitta en bättre lösning på problemet.

Alla ska kunna besöka en tandläkare utan att plånboken tar för stor skada av detta. Kan en skattefinansiering – som vänsterpartiet föreslår – vara lösningen även efter 18 års ålder så måste detta åtminstone provas. Friska, rena och hela tänder ska verkligen inte behöva vara något som avgörs av hur tjock plånbok man har.

Boka in en föreläsare till din skola

Barn och ungdomar påverkas alltid av influenser utifrån och om vi här ser främst till ungdomar så ska vi även säga att grupptryck seplar en stor roll. Positivt grupptryck leder alltid till något gott och går att jämföra med sammanhållningen i ett framgångsrikt fotbollslag – genom att uppmuntra och puha varandra så vågar alla också delta och göra sitt yttersta.

Det som dock ställer till det för många ungdomar är det grupptryck som är negativt – det vill säga; att kamrater börjar röka, dricka alkohol, skolka eller till och med bruka narkotika. Farliga saker som de – genom grupptryck – får andra att prova på och om man exmpelvis ser till hur det kan se ut på en vanlig högstadieskola så förstår man också vad vi menar.

Det är till mångt och mycket där som ungdomar hittar sig själva och det är i den åldern som det är extra viktigt att de verkligen väljer rätt väg.

Direkt ska vi här tillägga att en tonåring inte är ett hopplöst fall och bortom all räddning om det röder en cigarett eller provar en folköl – så är det naturligtvis inte. Själva sakfrågan ligger i att man som lärare, rektor, personal på skolan och – framförallt – som förälder måste ta ett ansvar och försöka leda ungdomarna rätt. Hur ska då detta gå till och finns det några tips som man ge?

Ja, det hela handlar till mångt och mycket om att få ungdomarna att inse faran med alkohol, med cigaretter och med narkotia och här brukar det inte räcka med att personalen på skolan står och skäller eller att föräldrarna tjatar. Nej, istället måste man ta in externa röster och detta kan komma i form av polis, sjukvårdspersonal eller genom ett väldigt underskattat alternativ – nämligen en föreläsare.

Att man från skolans sida bokar in en föreläsare kan ha exakt den effekt man hoppats på och naturligtvis måste denna föreläsare också vara anpassat efter de ämnen som man vill få eleverna att undvika. Att boka in en föreläsare som tagit sig ur ett långvarigt missbruk där tunga droger varit en del av vardagen och där denne öppenhjärtligt berättar om farorna brukar alltid ställa de frågor som ungdomar behöver svara på: Är det värt det?

En föreläsare öppnar elevers ögon

Det som en föreläsare gör är att öppna ögonen på eleverna och få dessa att tänka ett varv till innan de provar något. Genom att tala öppet och utan att lägga någon som helst kosmetika över sitt liv kan en gammal missbrukare som föreläser inför en skola vara exakt den där lilla stoppskylten som krävs.

Vi säger naturligtvis inte att eleverna kommer att bli som änglar; men vi menar att en rak-, ärlig och tragisk historia kan göra att de verkligen vågar stå emot grupptrycket och inse att var och en bestämmer- och tar ansvar över sitt eget liv. Ibland så krävs det en extern röst som talar från en mörkare verklighet, som själv upplevt något som som på egen hand – svart och vitt – kan berätta om var det gick snett och hur detta skedde.

Undertak ger bättre koncentrationsförmåga

I vårt samhälle så spelar ljudet en allt större roll och detta sätt ur en negativ aspekt. Kortfattat så lever vi om allt mer, vi har fler bilar, fler människor, maskiner som låter och lever om och en massa andra saker som alla påverkar oss. Det är nämligen så att människan inte är gjorde för det här höga, störande ljuden utan att vi är beroende av att då och då kunna skaffa oss frizoner där tystnad råder; detta både sett ur det privata livet och exempelvis på skola och arbete. Det vi menar här är att samtliga dessa ljud som hörs runtomkring oss också i slutändan påverkar oss negativt och i form av sämre humör och sämre koncentrationsförmåga.

Det är således av vikt att exempelvis en skolsal absorberar och hindrar oljud från att spridas och detsamma gäller på en arbetsplats. Sitter en elev exempelvis i ett klassrum där trettio andra elever vistas så riskerar varenda ljud att påverka eleven i fråga i en negativ riktning som i sin tur leder till sämre betyg och mer lättretlig attityd. Det är liksom ingen slump att många lärare i dagsläget pekar på en hög ljudnivå som en bidragande orsak till att de upplever sin egen arbetsmiljö som direkt utmattande och stressframkallande.

Dock; det finns lösningar som hindrar oljud, som dämpar samtalsnivån och som ger ett rum betydligt bättre atmosfär och klimat. Har du någonsin varit på exempelvis en biograf och undrat hur det höra ljudet där ändå kan låta ganska behagligt så har du svaret där; man använder sig av undertak. Ett undertak installerar man på det ordinarie taket och detta är en uppfinning som verkligen gjort att många människor faktiskt kan koncentrera sig – trots en högljudd omgivningen i övrigt. Fler exempel på där man använder sig av undertak kan handla om restauranger, kontor och exempelvis verkstäder; miljöer där det krävs att man ska kunna samtala med ett normalt tonläge utan att behöva skrika.

Undertak kan alltså vara en god lösning att luta sig mot om man som arbetsledare upplever att arbetsmiljön för de anställda inte är tillräcklig och där det verkligen syns – och hörs! – att det är ljudnivån som är den stora boven i dramat.

Undertak är snygga

En annan aspekt som talar till fördel för undertak är att de dessutom är väldigt snygga. Jämför man ett vanligt betongtak med ett ett undertak så kommer man nämligen att se en markant skillnad rörande estetiken. Undertaken har nämligen fördelen i att man som kund själv kan välja färg, mönster och om man eventuellt vill ha spotlights installerade; det finns hur många varianter som helst och här är det nästan bara fantasin som sätter gränser. Att som privatperson tack vare denna uppfinning fortfarande kan hitta ett lugn även i den mest stressande och stissiga miljö är absolut livsviktigt.

Ljudet påverkar oss mer än vad vi tror och även om vi inte känner detta direkt så är det något som på sikt får oss att fungera sämre. Upplever du att du – utan någon speciell anledning – är trött, irriterad och allmänt hängig efter en dag på jobbet eller att dina barn verkar ha liknande symptom? Ja, då är det förmodligen ljudnivån på ditt jobb eller i dina barns skola som spökar. Undersök möjligheten att installera undertak – det kan verkligen vara en räddare i nöden.

Veterinärer förhindrar epidemier

Att vi i Sverige har varit relativt förskonade från de otäcka saker rörande livsmedel i allmänhet och köttindustrin i synnerhet kan vi tacka våra veterinärer för. Det är nämligen tack vare dem som vi har så pass bra djurskötsel som vi trots allt har – om vi exempelvis jämför med grannlandet Danmark så skiljer det sig markant. I vårt sydliga grannland har man stora problem med köttindustrin och där ser man ständigt exempel på hur kött blir smittat av bakterier och där det trots detta når butikerna. Att vi i Sverige inte har samma problem är – som sagt – enbart tack vare jobbet som görs av kunniga och välutbildade veterinärer och där besiktningsveterinärer är de stora hjältarna.

Man ska nämligen inte tro att bönderna i sig gör det stora jobbet – för dem handlar det om att kunna nå maximal vinst och i vissa fall kan detta gå ut över skötseln av djuren. Detta generellt naturligtvis – alla bönder är inte så pass vinstdrivna att de är beredda att gå över lik för att få sin verksamhet att gå ihop. Men – skulle inte veterinärer göra det enorma jobb som de gör så skulle säkerligen också antalet gårdar som inte sköter sina djur på ett korrekt sätt också öka väldigt mycket.

Om vi beskriver lite hur dessa veterinärer så kan vi ta två sådana som har sin bas i Stockholm och som åker omkring över hela området för att besikta gårdar och se till att vedertagna regler och lagar följs. Just denna dag så jobbar man i Slakthusområdet i Stockholm och man genomför en oanmäld inspektion hos en större importör av kött som härstammar från Irland.

Detta går till så att dessa veterinärer vandrar omkring i lokalen, man inspekterar köttet för att säkra att bakteriefloran inte är för hög och man ser till att de anställda paketerar och hanterar köttet på ett korrekt sätt – det är nämligen just detta irländska kött som så småningom kommer att hamna i kyldiskar runt om i Stockholm. Det som dessa veterinärer upptäcker är dock oroväckande; man ser nämligen att just denna leverans av kött har onormala värden och man ser även spår av bakterier som gör att det inte får säljas då riskerna är på tok för höga för att kunna hamna i butikerna i Stockholm.

Veterinärer är obundna

Importören i fråga blir naturligtvis rasande på att dessa veterinärer har mage att lägga sig i hans verksamhet – vad spelar det för roll om det finns några bakterier i en bit oxfile? Den ska ju ändå grillas? Han verksamhet går ju på knäna redan som det är och kan det inte vara möjligt att dessa veterinärer kan se mellan fingrarna och kanske låta just denna leverans slinka igenom och nå butikerna i Stockholm, han ska skärpa sig i framtiden och byta leverantör i Irland direkt.

Detta är dock inte möjligt; att en veterinär är obunden och inte tar hänsyn till hur en verksamhet ser ut ekonomiskt är en av nycklarna till att arbetet blir så bra gjort. Skulle man plötsligt se mellan fingrarna så skulle detta i slutändan innebära stora risker för privatpersoner och det är alltså detta jobb som gör att vi hittills är förskonade från de värsta utbrotten av exempelvis salmonella.

Flytbryggor – ett sätt att ge en stad mer liv

Tänk er Amsterdam eller Prag och en promenad i någon av dessa städer under en het sommardag där ni hela tiden kan gå ner och sätta er vid vattnet för en öl eller en bit mat. Låter fantastiskt, inte sant? Det här blir i de flesta fall i dessa båda städer möjligt tack vare flytbryggor och frågan är här varför detta i så låg grad appliceras även i svenska städer? Varför kan exempelvis inte Stockholm på samma sätt använda sig av flytbryggor längs olika promenadstråk vid vattnet där restauranger finns för att erbjuda turister och personer boende i staden samma möjlighet?

Ja, detta är något som många undrat och funderat kring och svaret är att ingen riktigt vet; Stockholm som stad kan här ha en relativt stelbent hållning till flytbryggor som en förlängning av en restaurang av säkerhetsskäl eller också tillåter man det inte av någon sorts Jante-influerad hållning i frågan. Med detta menar vi att man kanske inte vill låta en restaurang få några fördelar mot en annan som inte kan använda möjligheten till flytbryggor.

Men; är det på det sättet så skulle man även i en stor grad få ta bort även uteserveringar. Flytbryggor ska alltså inte i det här fallet – från exempelvis Stockholm som stad – ses som ett sätt att skaffa sig övertag mot sina konkurrenter utan som ett sätt att få hela staden att leva upp. Tänk er själva att kunna vandra längs hela Östra Södermalm och när som helst kunna gå ner på flytbryggor där mat, dryck eller glass serveras.

Flytbryggor fungerar i alla kuststäder

Vi får här hoppas att Stockholm släpper sin något restriktiva hållning i den här frågan gällande flytbryggor och tillåter dem i en större omfattning. Det andra alternativet gällande denna hållning – säkerheten – går också att lösa. Flytbryggor går att bygga med räcken runt omkring och blir på det sätter egentligen säkrare än att vandra längs en hamn där det inte finns sådana.

Visst; här spelar även alkohol in i bilden och då bör man tänka på samma sätt som man gör med vanliga serveringar och restauranger – nämligen att det bör finnas vakter som avhyser allt för berusade personer. Så enkelt är det faktiskt och vi får här hoppas att idéen med flytbryggor som en förlängning av serveringen under sommaren snart får fäste på allvar och att det även sprider sig till andra städer utöver Stockholm.

Sverige har ett unikt läge med kuster både mot väst- och öst som gör att städer kan utnyttja vattnet på bättre sätt än vad som sker i dagsläget. Det vi menar är att flytbryggor kan rädda väldigt många verksamheter i hela Sverige och att de – utöver detta – även ger turister och de boende i den berörda staden en möjlighet till att under sommaren njuta av vårt fantastiska land i en större skala än vad som nu sker. Vi återvänder åter till Amsterdam och Prag och låter er fantasi flöda för att illustrera vart vi vill komma gällande flytbryggor.

Mattvätt är nödvändigt i Stockholm

Att man som företagare eller krögare har mattor i sina lokaler fyller både praktiska och estetiska syften och i det rent praktiska ligger i att man skyddar golven i fråga. Kunder och gäster drar hela med sig smuts, skräp och väta in i lokalen som i sin tur leder till att golven skada; genom att då ha mattor framför sin entré och inne i själva lokalen gör att man ger golven en längre livslängd och därmed slipper kostsamma renoveringar eller ett het byta av golvet i fråga. I det estetiska får man i och med ett användande av mattor en varmare, mer inbjudande lokal som för att kunderna känner sig mer välkomna.

Kala golv har nämligen en tendens att förvandla en lokal till en mer steril- och lite tråkig yta; oavsett hur det ser ut i övrigt. För en restaurangägare blir ju detta en potentiell katastrof i och med att gäster kan känna sig mindre välkomna och därigenom dra sig för att återkomma. Mattor är alltså nödvändigt av två skäl för företagare och de mattor man har är ofta någon som av förklarliga skäl måste tvättas – detta sker inte på egen hand utan genom att man anlitar ett företag som genomför en mattvätt.

Det här är extra vanligt i Stockholm och där har man utvecklat det här med mattvätt och tagit det till en ny nivå; där blir det mer att företagen som sköter en mattvätt också är ägare till mattorna i fråga.

Mattvätt gynnar alla i Stockholm

Kort sagt; i Stockholm hyr exempelvis en restaurangägare sina mattor och får hela tiden – genom  mattvätt – dessa levererade så fort de gamla blivit smutsiga. Hur ofta man sedan väljer att som krögare i Stockholm använda sig av mattvätt är en sak som måste bestämmas med det berörda företaget och ofta är dessa väldigt flexibla. Vill man som företagare i Stockholm ha mattvätt utförd två gånger i veckan så kan också dessa gå att ordna och detsamma om det handlar om en- eller kanske fyra gånger i veckan.

Som sagt – företag som arbetar med mattvätt i Stockholm är väldigt flexibla och kundmedvetna då hela deras verksamhet bygger på att man måste leverera en perfekt service. Kan man inte anpassa sig och ordna med mattvätt efter kundens behov; ja, då riskerar man att denna kund istället söker sig till en annan tvättfirma som bättre kan möta de krav- och önskemål man ställer. Mattvätt i Stockholm är alltså ett väldigt stort område och att det utvecklats till vad det i dagsläget är just i Stockholm är föga förvånande – där efterfrågan finns kommer också nya ideér som för utvecklingen framåt.

Att det finns så många restauranger och företag i Stockholm har alltså gjort att tvättföretag kan fokusera på mattvätt och genom att själva hyra ut mattorna i fråga också tjäna mer pengar. Smart, effektivt och en detalj som gynnar alla parter.