Hitta fynd på internet

Att göra sin shopping online kan innebära stora besparingar för den som vet hur och var den skall leta. I och med att internetbaserade butiker inta har samma kostnader som traditionella affärer, kan de i allmänhet hålla betydligt lägre priser än den vanliga handeln. Detta gör att man som konsument kan göra sin shopping online och samtidigt spara en hel del pengar som annars hade försvunnit. Att handla på internet är en relativt ny trend, men den har kommit starkt under de senaste åren. Prisjämförelse-siter och andra hjälpmedel underlättar för den som vill utföra all sin shopping online vilket nu kommit att bli oerhört vanligt.

Tidigare var det en hel del risker som förknippades med handel på internet då betalsystem och säkerhet var under ständig utveckling. Då var det enkelt att lura till sig uppgifter från kunderna vilket var en avskräckande faktor för många konsumenter. Nu har betalsystemen blivit väl utvecklade, och den säkerhet som idag finns för den som vill göra sin shopping online, är oerhört stark. Att handla via internet kan många gånger vara minst lika säkert som att gå till en traditionell butik och handla för kontanter. Att göra sin shopping online har även andra fördelar som större utbud och möjlighet att få tag i varar som ej lanserats på en svensk marknad. Allt som går att handla finns på internet. Oavsett om man söker kläder eller musik och film kan man göra fynd genom shopping online.

Genomför en areamätning i Stockholm

Under senare år så har det uppdagats ett faktum som inte många är medvetna om och detta i form av att deras bostäder är mindre- eller större än vad det tror. Kort sagt; man köper en bostad och måtten som står skrivet i kontraktet är det som man därefter rättar sig efter. Står det 74 kvadratmeter så är det också 74 kvadratmeter på en bostad i Stockholm och därmed basta. Eller?

Nej, det är tyvärr inte så och det är vanligt att måtten skiljer sig ganska betänkligt åt mot vad man tror. I det här fallet kan lägenheten i Stockholm lika gärna vara 72- som 76 kvadratmeter och det här kan göra en ganska stor skillnad i plånboken. Anledningen till att vi väljer att fokusera på en lägenhet i just Stockholm är att det är där som varje kvadratmeter räknas som allra mest.

Som de flesta är medveten om så har Stockholm under senare år haft en enorm utveckling gällande priserna för bostäder och detta är även något som ser ut att hålla över tid; eventuellt med en stabilisering i takt med ökade amorteringskrav – men fortsatt högt ändå, så ser profetiorna ut.

Kan man här således hitta en extra kvadratmeter så har man också stora pengar att tjäna; i Stockholm säljer man nämligen lägenheter per kvadratmeter – så högt som 130.000 kronor i vissa stadsdelar; Vasastan, Östermalm, Södermalm exempelvis – och ser man dessa siffror så ser man förmodligen också värdet i att genomföra en areamätning.

Areamätning är det namn på mätningen som sker av en professionell firma och det viktiga vid en sådan är att denna också är certifierad. Anlitar man en certifierad firma för en areamätning så kan därefter de nya måtten läggas in i kontraktet och det är inget du kan göra om du själv lägger dig ned på golvet och mäter med exempelvis en tumstock och ett måttband. För att nya siffror ska kunna verifieras och skrivas in i ett kontrakt så krävs det också att man anlitar ett företag som har giltiga certifikat för en areamätning.

Varför ska du genomföra en areamätning?

Du ska alltså anlita en firma i Stockholm för en areamätning av den anledningen att det finns en god chans att din bostad har felaktiga mått. Så mycket som 60% av de bostäder som mätts om har de facto varit mindre eller större än vad som stått skrivet i kontraktet.

Det man ska säga gällande detta är att det inte handlar om något medvetet fusk eller mått som skrivits in godtyckligt och, så att säga, höftats fram. Det handlar istället om att tiderna förändras och att instrumenten för mätningar blivit betydligt säkrare.

Vid en areamätning använder man sig idag av moderna laserverktyg som ger ett resultat som stämmer sånär som på millimetern och dessutom så får man också tillgodoräkna ytor som man förr inte fick. Bor du i en äldre fastighet i Stockholm så finns det således stora chanser att denna har felaktiga mått – en areamätning ger sig svart på vitt om hur stor bostad du äger.

Avdramatisera ditt tandläkarbesök

Man ska skilja på ren tandläkarskräck och på det obehag som de flesta av oss känner inför att besöka en tandläkare. För det första så måste man ofta söka professionell hjälp då detta handlar om en slags fobi i paritet med en rädsla för höjder, ormar och spindlar. Kort sagt, i sådana fall så kan det vara rent omöjligt att få en person att genomföra en behandling hos en tandläkare om det inte först blir tal om exempelvis narkos.

Vi lämnar den sidan av myntet och tar oss istället an den andra – den som handlar om obehag och olust. Att det sällan handlar om något angenämt då man talar om tandläkarbesök är ett faktum som de flesta av oss nog kan relatera till och skriva under på. Detta både sett till att det kan vara smärtsamt och sett till hur mycket det kostar. Just det sistnämnda är något som många anser vara det absolut värsta och som får dem att avstå från att boka in detta nödvändiga, årliga – minst – besök.

Gällande detta kan vi säga följande: Det är inte så dyrt att besöka en tandläkare längre. Det här kan man basera lite kring vilken stad som man bor i och det man kan säga är att en generell sänkning har skett; men att denna är som allra mest synlig och påtaglig i Stockholm och här kommer således en förklaring kring detta. I och med att allt fler tandläkare kommit att öppna kliniker i egen regi så har också priserna kommit att bli mer humana och ligger inte alls på samma höga nivå som för några år sedan.

Att Stockholm är den stad där flest verksamma tandläkare också finns så blir skillnaden där mer påtaglig än i en stad där endast en eller två stycken finns tillgängliga och där således dessa sätter prisnivån. Gällande just priset kan vi alltså fortfarande säga att Sverige ligger högt i ett Europeiskt perspektiv; men att det har blivit bättre och förmodligen i framtiden kommer att blir ännu bättre.

Angående rädslan, obehaget och den förväntade smärtan som många bygger en aversion kring ett tandläkarbesök så kan vi återigen återgå till den privatisering vi nämnde ovan. Detta på grund av att många anser att ett besök hos en privat tandläkare är något som ger en lugnande känsla. För att förklara detta så kan vi rada upp några avgörande punkter till hur en privat mottagning skiljer sig mot Folktandvården.

• Fräscha lokaler. En privat mottagning lägger ofta ner mer tid och pengar på att de lokaler där de dels utför behandlingar och dels där patienterna ska vänta ska vara väldigt inbjudande. Det kan handla om modernare snitt på möbler, om att ha fler magasin för läsning och att man använder toppmodern utrustning.
• Bättre bemötande. Ett lugnt och trevligt bemötande av en tandläkare och hans personal är ofta något som ger trygghet. Man slipper obehaget som ligger i den löpande-band-process som många anser sig få hos Folktandvården.
• Bättre priser. Som sagt, priserna kan vara väldigt förmånliga hos en privat tandläkare i dagsläget.

En tandläkare i Stockholm som erbjuder allt detta är www.stockholmtandläkare.se.

Många bostäder har felaktiga mått

Ett fel som många bostadsägare gör är att de tar för givet att de siffror som står skrivna i sina köpekontrakt är korrekta och stämmer med hur verkligheten ser ut. Så är nämligen – i många fall – inte fallet utan det är snarare tvärtom. Väldigt många bostäder är antingen större eller mindre än vad måtten i kontrakten säger och här ska man vara medveten om det definitivt inte handlar om något medveten fusk från säljarens sida. Det handlar istället om att man förr använde sig av annorlunda tekniker och instrument då man mätte bostäder – något som alltså visat sig vara felaktiga.

Då man numera får tillgodoräkna mer ytor – exempelvis garderober – samt att man använder sig av laser då man mäter gör att träffsäkerheten blir betydligt bättre och att måtten därigenom blir mer korrekta och överensstämmande med verkligheten. Har då detta någon betydelse, spelar verkligen en kvadratmeter hit eller dit någon större roll? Är det viktigt att mäta de exakta måtten på din bostad?

Både ja och nej; naturligtvis kanske inte denna kvadratmeter spelar någon roll för levnadsstatusen men om man ser till det rent ekonomiska så kan det vara riktigt lukrativt och detta speciellt om man bor i Stockholm. För att förklara varför så måste vi här nämna att det för tillfället och sedan en tid tillbaka varit en extremt het marknad för bostäder där och där man kunnat se att priserna för dessa ständigt når nya toppnoteringar. I Stockholm brukar man även sälja- och räkna ut priser genom snitt per kvadratmeter – ibland och i vissa områden så mycket som 130.000 kronor. Kan man exempelvis i Vasastan, på Östermalm, Södermalm och i Gamla stan genomföra en areamätning (som är namnet på denna mätning) hitta en extra kvadratmeter så har man också av naturliga skäl en stor vinst utav denna.

Det spelar heller ingen roll var i Stockholm man har sin bostad och genomfört denna areamätning – priserna har stigit över hela staden och i alla förorter; även om naturligtvis skillnaden är som allra mest påtaglig innanför tullarna och i de områden vi ovan nämnde. En areamätning sker således inte i Stockholm av bekvämlighet utan mer med tanke på att man genom en sådan kan öka värdet på sin bostad – utan att egentligen göra något eller betala för mycket pengar. En bra investering, med andra ord.

En areamätning underlättar vid köp av möbler

Att en areamätning i andra städer – där priserna inte är så extrema som i Stockholm – sker mer för att rätt ska vara rätt är en annan sak. Naturligtvis ska måtten i kontraktet stämma med hur stor bostaden egentligen är och i vissa fall så kan det också vara ganska viktigt att veta.

Som ett exempel på ett sådant scenario kan vi säga att du ska köpa en säng och där du utgår från måtten som finns inskrivet i sitt kontrakt och köpen en säng baserat på dessa. Du har inte någon stor marginal utan det handlar om några centimeter där sängen ska få plats – något som den inte får då rummet i fråga är betydligt mindre i verkligheten. Här skulle en areamätning kunnat rädda denna situation och förhindrat besväret som ligger i att köpa en ny säng.

Bootcamp – en spännande träningsform i Stockholm

Om man ser till världen i stort så sker en oroväckande utveckling där ett allt mer stillasittande liv kombineras med en sämre, fetare kost gör att vi fysiskt mår allt sämre. I Sverige har vi ännu inte på långa vägar nått de nivåer av fetma som man kan se i USA och i England, men då vi har samma oroväckande trend så är en varning ändå på sin plats. Kort sagt; vi måste börja röra på oss i en större utsträckning och vi  måste börja tänka mer på vad vi äter och detta med en tanke på att vi inte längre får den fysiska träningen i våra arbeten i samma omfattning som förr.

Det är – kort och gott – inte bra för kroppen att sitta ned en hel dag på jobbet för att sedan gå hem och sätta sig ned i soffan – kroppen är en motor som måste underhållas och här tänker vi inte bara rent fysisk; av träning så mår man också bättre rent psykiskt. Något som förklaras av att man frigör endorfiner som gör oss både piggare, gladare och mindre mottagliga för bakterier och virus. Kort sagt – träning behövs och den behövs i en betydligt större omfattning än vad gemene man tror.

Allt är dock inte svart eller vitt och i skuggan av vår mer passiva livsstil har man också sett att väldigt många börjat inse vikten av träning och en mer medveten kost. Detta är något som man framförallt kan se spåren av i Stockholm där flertalet nya träningsformer börjat intressera människor. Träningsformer som både sker i grupp och som sker individuellt, både sker med fokus på motion och eller med fokus på rent muskelbyggande.

Det roliga och gemensamma för de flesta av dessa nya träningsformer är att de är relativt billiga och att de sker utomhus – något som ytterligare förstärker känslan av fysisk ansträngning jämfört med ett vanligt pass inomhus på ett gym. En av dessa träningsformer ska vi titta lite närmare på här och detta i form av bootcamp – något som i Stockholm visat sig passa väldigt många.

Så fungerar bootcamp

Bootcamp Stockholm är en träningsform med ursprung i USA och från hur man tränar nya rekryter i deras armé. Det handlar i det stora hela om att man samlas i en grupp och under överseende av en utbildad instruktör får genomföra flertalet fysiska moment. Det kan vara ruscher på tid, armhävningar, upphopp, lyft och bärande av sina kamrater eller att springa kortare sträckor med exempelvis ett däck fastbundet bakom sig.

Det fina som många upplever med bootcamp i Stockholm är att man – tillsammans med andra – hela tiden får mäta sig och utvecklas rent fysisk. Och – det går fort också. En otränad människa märker efter bara några skillnader en markant utveckling i sin syreupptagning, i sin muskelmassa och i sitt humör. Bootcamp brukar antingen ske på morgonen innan jobbet eller efter arbetet har slutat.

Anmäler man sig till bootcamp så brukar denna träningsform ske under två-tre dagar i veckan under en sex-veckors period. Vill man testa sig själv och nå en helt ny nivå så är bootcamp i Stockholm den träningsform som man ska överväga. Kom ihåg bara – det finns inga dåliga väder, bara dåliga kläder… Bootcamp äger rum i regn, rusk, snö och strålande sol och utan ursäkter.

Fönsterputs är välbehövligt i Stockholm

I en stor stad – både till ytan och till befolkningsmängden – som Stockholm så ställs det extra höga krav på renlighet. Det vill säga, i och med att staden har så många personer i omlopp så blir renhållningen och miljön extra viktig att ombesörja – både för trivseln för invånarna, men också för att turister ska kunna känna att de vill återkomma och rekommendera Stockholm till sin vänner och bekanta. Turistnäringen utgör nämligen en väsentlig del av inkomsten hos många och skulle man missköta städning och övriga miljö- och hygienfrågor – ja, då är risken också stor att mängden turister också minskar. Hur sköter sig då Stockholm i förhållande till andra städer?

Svaret här är att man sköter sig förhållandevis bra och att Stockholm faktiskt anses som en väldigt vacker stad i turisters ögon och detta alltså inte bara på grund av byggnader och närheten till vattnet. Nej, även den biten som kallas miljö anses som väldigt bra. Turister anses Stockholm som en ren stad och detta är en sak som måste fortlöpa.

Det som dock hänt under senare år och som riskerar att påverka det här intrycket är att Stockholm som stad kommit att ändra karaktär. De mindre butikerna utomhus har flyttat in till större gallerior och problemet med renlighet i dessa kan på sikt vara att det – helt enkelt – blir svårare. Detta i och med att gallerior ofta är gjorda av mycket glas och av den anledningen måste putsas oftare. Därtill så ska man även tillägga att gallerior och dem som städar dem ofta är privata aktörer och att det således inte sker i någon kommunal regi. Det som är faran med detta är att det tar längre tid mellan tillfällena då städning sker och mellan fönsterputs.

Vi säger här inte att fönsterputs eller städning i sig kommer att påverka hela turistnäringen i Sverige – vi säger bara att stadens karaktär ändrats och intrycket av renligheten kan göra detsamma. Det är helt enkelt svårare att hålla en hel galleria fönsterputs, golvboning, dammsugning – ren än vad det är att borsta av en trottoarkant.

Fönsterputs på daglig basis

Det som an ska veta här – som en slags trygghet – är att de flesta butiker i Stockholm redan i dagsläget får daglig fönsterputs utförd av en professionell firma och att av den anledningen finns ganska många sådana i omlopp. Stockholm har ett stort antal butiker och affärer som är beroende av att skyltfönster är rena och inbjudande för potentiella kunder.

Skillnaden mellan en galleria – fönster i taken, på sidorna och ibland på golven – och en vanlig butik med ett vanligt skyltfönster är dock milsvid. Det finns således ett stort behov av fler skickliga yrkesmän inom området fönsterputs för att i framtiden kunna sköta om alla dessa nya gallerior som ständig ser dagens ljus i Stockholm. Om inte för butiksägarna- så för turisternas skull.

Läs mer om fönsterputs: www.fönsterputsstockholm.net.

Friska tänder ger ett bättre liv

Det som alltid varit unikt med Sverige är den fria tandvård som erbjuds våra medborgare fram till dess att man fyller 18 år. Detta har finansierats tack vare vår skatt och har gjort att vi generellt sätt också har betydligt friskare tänder än vad övriga världen har. Det som dock oroar här är det som händer efter att man fyllt 18 år i Sverige – det är nämligen inte så att problem med munnen inte kan uppstå då och här ser man att de höga priserna för att besöka en tandläkare verkligen blivit en klassfråga. Där man alltså i Sverige innan myndighetsåldern uppnåtts fick sin tandvård betald genom skattemedel så kommer en obehaglig överraskning så fort man fyllt 18 år – med detta menas; tandläkare i Sverige är dyra.

Detta är en sanning med viss modifikation; det finns naturligtvis både billiga och dyra tandläkare i Sverige och detta kommer sig att de i dagsläget – på grund av privatiseringar – kan sätta sina egna priser. Det kan vara så att du besöker en tandläkare i Solna och betalar 500 kronor för en undersökning medan du nästa dag – i exempelvis Haparanda – betalar 300 kronor för samma tjänst. Denna prissättning ska man dock inte se enbart med onda ögon på utan man ska istället försöka använda sig av detta som kund. Detta blir naturligtvis lättare i Stockholm – där det finns fler tandläkare – än vad det blir i Haparanda.

Naturligtvis är det ett väldigt svaghetstecken att vi i Sverige har invånare som inte anser sig ha råd att betala för ett besök hos en tandläkare – oavsett om man bor i Solna eller någon annanstans – men tyvärr ser verkligheten ut så och så länge den gör det; ja då får man också anpassa sig. Som vi sa ovan – jaga det billigaste priset för en tandläkare och om vi förklara hur detta går till så kanske bilden klarnar lite.

Hitta en billig tandläkare i Solna

Det vi menar med det här är att om man bor i exempelvis Stockholm så är man inte på något sätt bunden till en specifik tandläkare; nej – du har samma valfrihet där som om du exempelvis behöver komma i kontakt med en snickare.

Detta innebär att du kan söka efter bra priser och om du hittar en billig tandläkare i exempelvis Solna så är det bara att boka en tid hos denne – trots att du kanske bor i Årsta på andra sidan staden. Vi får här hoppas att denna öppna konkurrens mellan tandläkare leder till att priserna sjunker ytterligare och om de inte gör det – ja, då måste man nog försöka hitta en bättre lösning på problemet.

Alla ska kunna besöka en tandläkare utan att plånboken tar för stor skada av detta. Kan en skattefinansiering – som vänsterpartiet föreslår – vara lösningen även efter 18 års ålder så måste detta åtminstone provas. Friska, rena och hela tänder ska verkligen inte behöva vara något som avgörs av hur tjock plånbok man har.